Lưu ý :

Do quy trình thủ công và độ đàn hồi đặc biệt của da, nên tất cả các loại găng tay thành phẩm không thể khớp chính xác 100% sai số 1cm đến 2cm.

fashionlady do gang tay scaled
fashionlady-do-gang-tay